HPV-myte aflives – Producenten siger ikke, der er 2,3 pct. bivirkninger

Vaccinemodstandere spreder ofte en påstand om at 2,3% får alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen – og så skulle det oven i købet være producenten selv der har sagt det. Det er så forkert.

Vaccinemodstandere har gennem de sidste år systematisk spredt misinformation om at HPV-vaccinen skulle give voldsomme bivirkninger. Omfattende studier viser dog at der ikke er flere bivirkninger ved HPV-vaccinen i forhold til de andre vacciner der er i børnevaccinationsprogrammet. Faktisk er det kun 1 ud af 1000 kvinder der indberetter en alvorlig bivirkning, og af disse bliver de fleste klassificeret som ikke at have en sammenhæng med vaccinen. Til sammenligning er det 1 ud af 100, dvs. 10 gange så mange, som får livmoderhalskræft.

Et registerstudie, hvor forskere trækker data ud fra de mange registre vi har i Danmark, viser at de piger der har indberettet bivirkninger ved HPV-vaccinen, allerede inden de blev vaccineret var syge. De viser nemlig at de oftere tog til lægen med netop samme symptomer, som de nu beskylder som at være en bivirkning til vaccinen.

2,3% får ikke alvorlige bivirkninger

Myte: Vaccinemodstandere påstår at producenten selv har skrevet, at 2,3% af dem der får HPV-vaccinen får alvorlige bivirkninger. Til myten vedhæftes ofte nedenstående billede som vaccinemodstanderne selv har lavet. Her fremgår netop at der ved Gardasil 9 blev fundet 2,3% alvorlige bivirkninger og ved Gardasil blev fundet 2,5% bivirkninger.

Den tilsyneladende høje risiko for alvorlige bivirkninger sammenlignes så med den tilsyneladende lave risiko for at udvikle livmoderhalskræft. Her angivet fra USA til at skulle være 7,9 ud af 100.000.

Fakta: Men både dette billede og det der skrives er ikke bare usandt, men også stærkt misinformerende. Lad os lige gennemgå de ting der er forkert her.

Tallene har de fra den amerikanske indlægsseddel til Gardasil-9. Allerede her bør bemærkes at Gardasil-9 er en ny vaccine der aldrig har været på det danske marked og aldrig har indgået i vaccinationsprogrammet. I Danmark er det Cervarix, en anden HPV-vaccine, der indgår i vaccinationsprogrammet. Vaccinemodstanderne spreder altså misinformation på baggrund af en forkert vaccine.

Hvis vi kigger ned i den amerikanske indlægsseddel finder vi hurtigt de tal som de taler om. De står i nederste afsnit på side 7.

Her fremgår altså at der i et klinisk forsøg med Gardasil-9 blev indrapporteret 2,3% alvorlige bivirkninger, og 2,5% for Gardasil.

Men bemærk så, at hvis man læser videre blev kun 4 ud af de 354 indrapporterede bivirkninger vurderet til at have en sammenhæng med vaccinen. Man skal jo huske på at bare fordi et symptom kommer samtidig med vaccinen, er det ikke sikkert at der faktisk er en sammenhæng. Symptomerne kunne have kommet selvom personen ikke var vaccineret. Derfor vurderes det hvad sandsynligheden er for at der skulle være en sammenhæng, og her var der altså kun 4 ud af de 354 bivirkninger, hvor der blev fundet en sammenhæng. Dette svarer til at den faktiske forekomst af alvorlige bivirkninger i dette forsøg kun var på 0,026%.

Ingen forskel på case og kontrol

En anden variant af myten er udledt af indlægssedlen for Gardasil. Igen bør bemærkes at Gardasil er ikke HPV-vaccinen som vi anvender lige nu i Danmark – det er Cervarix. Gardasil blev brugt tidligere i vaccinationsprogrammet.

I denne indlægsseddel anvender vaccinemodstanderne ofte tabellen på side 8:

Bemærk her at der står at der i dette kliniske forsøg blev fundet 2,3% forekomst af en tilstand der kan være en autoimmun sygdom.

Men hvad vaccinemodstanderne enten overser eller udelader er at der altså også blev fundet 2,3% ved kontrolgruppen. Med andre ord var forekomsten af disse tilstande nøjagtig den samme både i casegruppen og i kontrolgruppen, og derfor kan man ikke give vaccinen skylden.

Kliniske forsøg vs. bivirkningsindberetninger

Vaccinemodstandere er meget gode til at udplukke enkelte studier som de tror viser en sammenhæng, og så udelader de alt det andet. F.eks. er det åbenbart kun disse dele fra producenten de stoler på – altså andet ignorerer de.

Men husk på at dette er jo bare enkelteksempler på de mange kliniske forsøg der er udført ved godkendelsen af vaccinen. Men efter vaccinen er kommet på markedet, har vi jo bivirkningsindberetningerne at kigge på, når vi skal vurdere bivirkninger.

Bivirkningsindberetningerne er meget mere præcise, fordi de omfatter mange flere personer. For eksempel omfatter de i Danmark over en halv million vaccinationer – meget mere end der deltager i disse kliniske forsøg. Og så er der endda ikke talt de internationale bivirkningsindberetninger med.

Hvis vi kigger på bivirkningsindberetningerne i Danmark, så har 1 ud af 1000 kvinder indberettet en alvorlig bivirkning, hvoraf de fleste ikke vurderes at skyldes vaccinen. Til sammenligning får 1 ud af 100 livmoderhalskræft, der i hvert fald er alvorligt.

Og lige for at slå fast: Producenten har IKKE sagt at 2,3% får alvorlige bivirkninger! Det er bare et forsøg fra vaccinemodstandere på at overdrive bivirkninger, så de får stoppet vaccinationsprogrammet på trods af at der er evidens for at HPV-vaccinen er både effektiv og sikker.

Bemærk i øvrigt også den fejl de har skrevet angående forekomsten af livmoderhalskræft. Her er angivet at kun 7 ud af 100.000 kvinder får livmoderhalskræft i USA. Men det er jo risikoen pr. år og det afgørende er jo livstidsrisikoen. Derfor skal man gange den op med antallet af leveår, og så kommer vi op på den korrekte risiko for livmoderhalskræft, der i Danmark er 1 ud af 100 kvinder.

Til slut kan denne artikel anbefales til læsning. Den gennemgår nøjagtig samme myte på baggrund af en artikel skrevet af en af antivaccineforeningerne i Danmark.

2 comments

  1. Super hjemmeside. Overskriften i den her artikel, synes jeg, kan misforstås ved et hurtigt gennemsyn. Indtrykket kan være, at der er hemmeligholdt oplysninger. Det kan se ud som om, at producenten MED VILJE ikke har sagt, at der er nogle, der får alvorlige bivirkninger. Og det er jo ikke budskabet eller virkeligheden. Det vil jeg foreslå, at I tydeliggør.
    Mvh
    Kirstine Moll Harboe, læge i Lægemiddelstyrelsen

    1. Hej Kirstine!
      Tak for din kommentar. Meningen er bestemt ikke at der er hemmeligholdt oplysninger, fordi som for alle lægemidler er alle bivirkninger jo angivet i både indlægssedler og produktresumeér der er offentlige tilgængelige. Formålet med overskriften skulle være at være en modpol til myten “Producenten har sagt at x % får alvorlige bivirkninger” – en myte mange vaccinemodstandere spreder i debatterne, men som ganske enkelt ikke er sandt. Overskriften er dog omformuleret lidt, for at undgå denne misforståelse.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *