HPV-vaccinen forårsager IKKE dødsfald

Døde en svensk kvinde af HPV-vaccinen? Er dødsfald i det hele taget en bivirkning til HPV-vaccinen? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Se med her hvorfor.

Den ultimative måde nogen kan skræmme dig væk fra at vaccinere dit barn, er ved at sige at man kan dø af vaccinen. For hvem ville vaccinere sin datter, hvis man vidste, at der var en selv beskeden risiko for at hun kunne dø? Det er da netop også det, modstandere af HPV-vaccinen gerne vil opnå, og i denne artikel vil vi se nærmere på nogle af argumenterne. For lige at slå det fast: Dødsfald er IKKE en bivirkning til HPV-vaccinen!

Tre argumenter anvendes hyppigt – men er alle falske

Når nogen skal argumentere for, at man kan dø af HPV-vaccinen, anvendes som regel følgende argumenter:

  • Der findes masser af historier, hvor forældre siger, at deres datter er døde af HPV-vaccinen.
  • Der er masser af indberetninger af dødsfald i diverse bivirkningsregistre.
  • Selv de kliniske studier viser dødsfald blandt dem, der får HPV-vaccinen.

Ingen af disse påstande er korrekte, og vi vil komme ind på dem alle, så du kan se hvorfor.

#1 Historier om dødsfald

Ofte henvises der til forskellige artikler i medier rundt omkring i verden, hvor forældre står frem og påstår, at deres datter er døde af HPV-vaccinen. Det er også det der kaldes for anekdoter, og det der er vigtigt at vide om anekdoter er, at de kan IKKE bruges til at fastslå en sammenhæng med HPV-vaccinen.

Historierne beretter jo blot om et dødsfald, og at forældrene selv tror at det er HPV-vaccinen der er skyld i det. Men det er jo ikke så underligt, når mange millioner mennesker bliver vaccineret, at nogen vil dø efter de har fået HPV-vaccinen. Ikke AF HPV-vaccinen, men EFTER de har fået HPV-vaccinen. Nogen vil jo også dø efter de har drukket en kop kaffe, men det betyder jo ikke at det er kaffen der har slået dem ihjel.

Mange af disse anekdoter indeholder ofte kun sparsomme informationer om dødsfaldet. Det kan derfor reelt være svært at tjekke udfra historien alene, hvad der er op og ned i historien. Dette skyldes, at det for medierne der skriver om det, ofte mere er et spørgsmål om at få nyheden til at trække kliks og her betyder fakta desværre ikke altid så meget. Af samme grund er det også sandsynligt, at en del af disse historier er falske nyheder.

Men uanset hvad kan man ikke med anekdoter argumentere for, at HPV-vaccinen skulle forårsage død. Uanset hvor mange anekdoter man kommer med. En egentlig sammenhæng kan kun vises gennem store videnskabelige studier, hvor forskere sammenligner forekomsten af dødsfald, mellem kvinder der er blevet vaccineret og kvinder der ikke er vaccineret. Det har forskere også gjort – og det vender vi tilbage til senere.

#2 Indberetninger i bivirkningsregistre

Et af de argumenter der hyppigt anvendes, når der skal argumenteres for, at HPV-vaccinen kan forårsage død, er at henvise til bivirkningsregistre. Bivirkningsregistre er de databaser lægemiddelstyrelserne har rundt omkring i verden, og hvor borgere og læger kan indberette symptomer, som de mener potentielt kan være en bivirkning. Der er altså tale om at man indberetter formodede bivirkninger – ikke bivirkninger der er vist ved en kausal sammenhæng.

Nogle af de bivirkningsregistre, der er mest relevante for os i Danmark er:

Disse bivirkningsdatabaser bruges IKKE til at fastslå en kausal sammenhæng, fordi det kan man slet ikke. Det ville jo være det samme som at sige, at man kan fastslå en sammenhæng ved en meningsmåling, fordi resultatet afhænger af, hvor mange der indberetter.

Men selvom indberetningerne ikke kan bruges til at fastslå en sammenhæng, så kan de bruges til at give lægemiddelmyndighederne et signal. Et signal om at der er noget der skal undersøges nærmere. Dette gør lægemiddelmyndighederne på mange forskellige måder, og her er nogle af de ting myndighederne kan kigge på:

  • De kan kigge på de store videnskabelige studier, der undersøger om en bestemt sygdom forekommer oftere hos vaccinerede end ikke-vaccinerede. Det kunne for eksempel være det nyere norske studie, der slog fast at kronisk træthedssyndrom ikke forekommer oftere hos vaccinerede end ikke-vaccinerede. Dette taler derfor kraftigt imod, at kronisk træthedssyndrom skulle være en bivirkning til HPV-vaccinen.
  • Myndighederne kan også sammenligne forekomsten af indberetninger af en bestemt sygdom i de mange bivirkningsregistre, der findes i hele verden. For eksempel havde Danmark i 2014 halvdelen af hele verdens bivirkningsindberetninger af sygdommen POTS ift. HPV-vaccinen. Dette taler ikke for, at POTS er en bivirkning, fordi så skulle den også blive indberettet mere jævnligt verden over. Det taler i stedet mere for et dansk fænomen, som for eksempel en øget medieeksponering på POTS.
  • Lægemiddelmyndighederne kan også vurdere også hver enkelt indberetning, og om der er fagligt belæg for en mulig sammenhæng. Findes der fagligt set nogen mekanisme, der kan foreklare et dødsfald? Er der en anden mulighed der er mere sandsynligt. For eksempel ville det ikke være særlig sandsynlig, at en bivirkning til HPV-vaccinen er drukning, som det var tilfældet med det svenske dødsfald, som vi kommer nærmere ind på.
  • Endelig kan myndighederne også kigge på den tid, der er gået fra HPV-vaccinen blev givet, og til de første bivirkninger dukker op. Hvis for eksempel en vaccine blev givet i 2015, men dødsfaldet først skete i 2017, er det mere sandsynligt, at dødsfaldet skyldes noget andet end vaccinen.

Dette er nogle af de ting myndighederne kigger på – og det er derfor myndighederne også anbefaler at borgere og læger indberetter så mange bivirkninger som mulig. Ja, faktisk har de flere gange lanceret kampagner der skal opfordre borgere og læger til at indberette. Dette giver nemlig myndighederne flere data at arbejde med, og dermed vil de hurtigere kunne skride ind, hvis der er noget galt. Det ændrer dog ikke på, at indberetninger ikke pr. automatik er en bivirkning og de kan derfor ikke bruges til at fastslå en kausal sammenhæng. Dette står også meget tydeligt ved de hjemmesider, hvor man kan se data fra bivirkningsregistrene, såsom her ved det danske register:

Dette afholder desværre ikke folk fra at konkludere alt muligt udfra indberetningerne. Og her er dødsfald altså et eksempel, hvor modstandere af HPV-vaccinen forsøger at konkludere udfra disse registre. Men man kan IKKE videnskabeligt konkludere nogen sammenhæng mellem dødsfald og HPV-vaccinen, ved at kigge på data fra bivirkningsregistre.

#3 Resultater fra de kliniske studier

Nogle gange ses det også at resultaterne fra de kliniske studier, bruges til at argumentere for at HPV-vaccinen skulle forårsage død. Tanken her er altså en sammensværgelse om, at både producenten og lægemiddelmyndighederne allerede godt ved at HPV-vaccinen kan forårsage dødsfald. En fuldstændig grotesk tanke, der heller ikke giver særlig meget mening.

Måden modstandere af HPV-vaccinen argumenterer for, at der skulle være en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og dødsfald, udfra de kliniske studier er falsk. De kigger nemlig på hvor mange dødsfald der er forekommet iblandt dem der har fået HPV-vaccinen, men glemmer så at fortælle at der var lige så mange der døde i kontrolgruppen.

Et eksempel på et af de kliniske studier, der ofte henvises til, er et studie omtalt i disse godkendelsesdokumenter. Her fremgår det af side 10-11 følgende:

Deaths 
In completed and ongoing studies which enrolled 57,323 females 9 
through 72 years of age, 37 deaths were reported during the 7.4 
years of follow-up: 20 in subjects who received CERVARIX® 
(0.06%, 20/33,623) and 17 in subjects who received control 
(0.07%, 17/23,700). Causes of death among subjects were consistent
 with those reported in adolescent and adult female populations. 
The most common causes of death were motor vehicle accident 
(5 subjects who received CERVARIX®; 5 subjects who received control) 
and suicide (2 subjects who received CERVARIX®; 5 subjects who received 
control), followed by neoplasm (3 subjects who received CERVARIX®; 
2 subjects who received control), autoimmune disease (3 subjects who 
received CERVARIX®; 1 subject who received control), infectious disease 
(3 subjects who received CERVARIX®; 1 subject who received control), 
homicide (2 subjects who received CERVARIX®; 1 subject who received control),
 cardiovascular disorders (2 subjects who received CERVARIX®), and death 
of unknown cause (2 subjects who received control). Among females 10 
through 25 years of age, 31 deaths were reported (0.05%, 16/29,467 of 
subjects who received CERVARIX® and 0.07%, 15/20,192 of subjects who 
received control)

Her peges der ofte på, at der her fremgår af de kliniske studier, at 20 af dem der fik HPV-vaccinen, eller ca. 6 ud af 10.000 kvinder døde under de kliniske studier (se markeret med rødt). Hvad de glemmer at fortælle er, at der også døde 17 af dem i kontrolgruppen (markeret med grønt). Da kontrolgruppen var mindre, svarer dette til at 7 ud af 10.000 kvinder af dem fra kontrolgruppen døde under de kliniske studier. Når dødstallet for dem, der ikke har fået vaccinen, faktisk er større end for dem der har fået vaccinen, så kan man altså ikke fra disse resultater konkludere, at HPV-vaccinen forårsager dødsfald.

Det svenske dødsfald er Fake News

I sidste uge kom den seneste historie om dødsfald frem. Historien blev delt forskellige steder på de sociale medier, og igen fremlagt som et eksempel på, at HPV-vaccinen kan give dødsfald. Historien stammer fra det svenske alternative medie Canal 2nd Opinion, der beskriver sig selv som en alternativ nyhedskanal, der bringer alternative nyheder, der udfordrer de fremherskende paradigmer. Udover at skrive en masse artikler der argumenterer imod vacciner, anbefaler de også det stærkt kontroversielle kemikalie Kolloid Sølv, der er associeret med en permanent blåfarvning af huden ved den hudsygdom der hedder argyria.

historien påstår mediet, at HPV-vaccinen var årsag til en ung svensk kvindes død. For at øge troværdigheden, var der et screenshot fra en rapport fra BiSi – den svenske bivirkningsdatabase.

Det er sådan set rigtig nok, at der i Sverige har været indberettet et dødsfald som en bivirkning til HPV-vaccinen. Men som vi også gennemgik tidligere kan man ikke udfra bivirkningsindberetninger, konkludere en kausal sammenhæng med HPV-vaccinen. Der skal videnskabelige studier til.

Lægemiddelstyrelsen var da også hurtigt ude på Twitter og sige at historien er usand. Efter en samtale med det svenske Läkemedelsverket, kunne Lægemiddelstyrelsen fortælle, at der ikke er nogen sammenhæng mellem vaccinen og dødsfaldet. Kvinden havde nemlig epilepsi og druknede.

Det er her også vigtigt at huske på, at i Sverige kan ALLE, ligesom i Danmark, indberette bivirkninger. Det er altså ikke kun læger, der kan indberette bivirkninger – det kan pårørende også. Indrapporteringen af det svenske dødsfald var en såkaldt “konsumentrapport”, hvilket netop betyder at det er en borger, der har indberettet dødsfaldet. Det er derfor formentlig hendes forældre, der har indberettet, at dødsfaldet skyldes HPV-vaccinen.

Og her er det jo vigtigt at huske på, at en ulempe ved at alle kan indberette er, at så kan der indberettes alt muligt uanset om det er logisk eller ej. For eksempel var der også en amerikaner, der engang indberettede til VAERS, den amerikanske bivirkningsdatabase, at en influenzavaccine havde gjort ham til Hulk. Historien om det svenske dødsfald er derfor et vaskeægte eksempel på Fake News.

De to dødsfald indrapporteret i Danmark skyldes ikke HPV-vaccinen

Af og til nævnes der også, at der i Danmark også er indrapporteret 2 dødsfald – et i 2013 og et i 2014. Dette fremgår da også af den interaktive bivirkningsoversigt, at der er indberettet to dødsfald. Men hvad der ofte ikke nævnes er, at der er tale om to aborter. Altså der er ikke tale om to kvinder der er blevet vaccineret og efterfølgende er døde. Der er tale om, at nogle har indberettet at deres aborter skyldes HPV-vaccinen.

Her har et nyligt studie netop slået fast, at HPV-vaccinen ikke øger risikoen for aborter. Det er altså meget lidt sandsynligt, at disse aborter skulle være noget der er sket pga. en HPV-vaccination.

Og igen er det værd at nævne, at der kan ikke vises en sammenhæng mellem disse dødsfald og HPV-vaccinen ved blot at slå op i et bivirkningsregister. Det giver heller ikke mere mening, hvis man slår op i den europæiske database EudraVigilance eller den amerikanske database VAERS.

Myndighederne vurderer hver indberetning individuelt

Igen må det også nævnes, at hvis myndighederne faktisk havde fundet ud af, at HPV-vaccinen forårsagede dødsfald, så var vaccinen trukket tilbage fra markedet. De gennemgår alle indberetninger af dødsfald grundigt. For eksempel blev der i den amerikanske database VAERS, indberettet 117 dødsfald ud af de 80 millioner doser af vaccinen, der blev givet i perioden mellem juni 2006 og september 2015. De amerikanske myndigheder CDC gennemgik alle de 117 dødsfald der var indberettet. I de 66 tilfælde var der ikke nok information med indberetningen for at kunne sige noget som helst, men i de resterende 51 tilfælde gennemgik myndighederne journaler, obduktionsrapporter og dødsattester for at vurdere om der er mistanke om en sammenhæng. De konkluderede:

  • Ingen diagnoser giver mistanke om at HPV-vaccinen er årsagen
  • Der var intet mønster i hvor lang tid efter HPV-vaccinationen personerne var døde
  • Der var intet mønster i antallet af doser eller kombinationer med andre vacciner

Der er ingen grund til at frygte, at man dør af HPV-vaccinen. De studier, hvor forskere sammenligner forekomsten af dødsfald mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede, viser ikke nogen forskel. Og Lægemiddelmyndighederne overvåger løbende, om noget skulle ændre sig, eller om der kommer ny forskning frem, der skulle ændre dette. Der er ikke mere grund til at mistænke HPV-vaccinen for at være skyld i de her dødsfald, end den kop kaffe de drak om morgenen.

Følg gerne med på vores facebookside, hvor vi arbejder med at udbrede viden om HPV-kræft og aflive de mange myter, der eksisterer omkring HPV-vaccinen.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *