De japanske piger kan også få HPV-vaccinen

Lad os lige slå fast med det samme: HPV-vaccinen er IKKE trukket tilbage i Japan og den er stadig gratis for de japanske piger. Myndighederne holdt juni 2013 blot op med aktivt at promovere HPV-vaccinen efter et kraftigt mediefokus på anekdoter om bivirkninger.

De fleste der har sat sig ind i de mange myter, der eksisterer om HPV-vaccinen, er stødt på myter om Japan. Påstanden er, at HPV-vaccinen er blevet trukket tilbage i Japan, fordi de har fundet mange alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen. På trods af entydige anbefalinger af HPV-vaccinen, fra stort set alle verdens lande, tillægger nogle modstandere af vacciner den japanske model en stor betydning.

Som vi også tidligere har skrevet om den japanske model, er det en myte at vaccinen er blevet trukket tilbage i Japan. Vaccinen er skam tilgængelig, så dem der ønsker at blive vaccineret, kan gratis få HPV-vaccinen. Det der i stedet er tale om, er at de japanske myndigheder fra juni 2013 holdt op med aktivt at promovere HPV-vaccinen. De japanske piger skal herefter i stedet aktivt opsøge lægen, hvis de ønsker at blive vaccineret.

Derfor holdt de japanske myndigheder op med at promovere HPV-vaccinen

Det kan jo virkelig undre de fleste, der har indsigt i det videnskabelige grundlag for HPV-vaccinen, at de japanske myndigheder valgte at stoppe med at promovere HPV-vaccinen. HPV-vaccinen er nu indført i 71 af verdens lande, og de fleste af verdens sundhedsmyndigheder er enige om, at fordelene ved HPV-vaccinen langt overstiger ulemperne. Også verdens sundhedsmyndigheder WHO anbefaler HPV-vaccinen.

Alligevel valgte de japanske myndigheder den 14. juni 2013, at stoppe med aktivt at promovere HPV-vaccinen. Årsagen var, at det japanske dagblad Asahi Shimbun bragte en række historier med syge japanske piger, som påstod at det var HPV-vaccinen der havde gjort dem syge. Selvom der aldrig er dokumenteret en kausal sammenhæng, fik historierne de japanske myndigheder til at træffe den kontroversielle afgørelse, at stoppe med at promovere vaccinen til de japanske piger.

Afgørelsen blev ligeledes bragt i Asahi Shimbun, og her fortalte Mariko Momoi, der var leder af den task force der skulle undersøge historierne nærmere:

The decision (not to recommend the vaccination) does not mean that the vaccine itself is problematic from the viewpoint of safety

Med andre ord betyder den japanske afgørelse altså ikke, at de japanske myndigheder var bekymret for sikkerheden ved vaccinen. Det var ikke en videnskabelig funderet beslutning, men snarere en reaktion på et kraftigt mediefokus på bivirkninger i de japanske medier.

Det blev også i historien slået fast, at de japanske piger stadig kan få HPV-vaccinen gratis. Men nu skal de blot aktivt bede om vaccinen hos deres læge.

Så mange japanske piger indberettede bivirkninger

I juni 2013 havde 3,28 millioner japanske piger fået HPV-vaccinen, og ud af disse var der blevet rapporteret 1968 formodede bivirkninger, svarende til at 6 ud af 10.000 piger vil opleve symptomer, som de selv tror er en bivirkning til vaccinen. Til sammenligning er det 4 ud af 1000 danske piger der oplever symptomer, som de selv tror er en bivirkning til vaccinen. Altså var der i Japan markant færre der indberettede formodede bivirkninger end i Danmark, og mediernes fremstilling af bivirkningsramte japanske piger har derfor formentlig været stærkt skævvredet.

Det er vigtigt at huske på, at en indrapporteret bivirkning ikke nødvendigvis betyder, at symptomerne skyldes vaccinen. Det kan sagtens være tilfældigt at pigerne, der har indrapporteret bivirkninger, tilfældigvis blev syge umiddelbart efter de fik vaccinen. Det er netop derfor, at det kun er udfra videnskabelige studier, at der kan konkluderes om der findes en kausal sammenhæng mellem vaccinen og en bestemt sygdom.

Senest har hele 17 lægevidenskabelige selskaber i Japan nu meldt ud, at de japanske myndigheder bør genoptage den aktive promovering af HPV-vaccinen. Der har nemlig siden juni 2013 ikke vist sig at være en høj forekomst af bivirkninger og datagrundlaget for HPV-vaccinens effektivitet bliver større. Hvert eneste år får 9000 japanske kvinder livmoderhalskræft, og 2700 dør af kræftsygdommen.

Mediernes dækning af HPV-vaccinen vil koste liv

For nyligt blev der udgivet en rapport, der viste at de danske medier har haft stor betydning for den lave tilslutning til HPV-vaccinen i Danmark, og at nogle kvinder vil formentlig udvikle livmoderhalskræft på grund af den negative dækning i medierne. Især TV2 dokumentaren “De vaccinerede piger” nævnes som at have en stor betydning.

Kigger vi på den japanske situation, var det altså ligeledes en historie i medierne, der fik de japanske myndigheder til at træffe den kontroversielle beslutning. Et nyere studie har nu kortlagt, hvordan medierne præsenterede HPV-vaccinen i medierne.

I studiet kiggede forskerne på 219 japanske artikler om HPV-vaccinen. Af disse artikler havde 70,3% af artiklerne en positiv vinkel om vaccinen, mens 23,3% havde en negativ vinkel. De positive vinkler kan for eksempel være historier om vaccinens effekt på livmoderhalskræft, og hvilke fordele der er ved at tage HPV-vaccinen. En negativ vinkel kan for eksempel være anekdoter om bivirkninger til vaccinen.

Når forskerne så kiggede nærmere på de 23,3% artikler, der havde en negativ vinkel, så de at kun 7,8% af artiklerne var publiceret inden juni 2013, og 92,2% blev publiceret efter juni 2013. Altså efter de japanske myndigheder traf beslutningen om at stoppe promoveringen af vaccinen.

Med andre ord, accelerede de japanske medier med historier med en negativ vinkel, efter beslutningen i Japan. Samtidig bemærkede forskerne, at en erklæring fra WHO om sikkerheden ved vaccinen kort efter beslutningen, stort set ikke blev omtalt i de japanske medier. Forskernes analyse tyder altså på, at de japanske medier valgte en negativ vinkel på HPV-vaccinen, og stort set ikke bragte de positive historier, i perioden efter myndighederne stoppede med at promovere HPV-vaccinen. Om dette er en af årsagerne til at tilslutningen til vaccinen i Japan kort efter faldt fra ca. 70% til 1%, melder det nye studie ikke noget om.

Forskernes analyse får dem til at opfordre de japanske medier til at være bedre til, at fortælle den risiko der er ved at fravælge HPV-vaccinen, som kan betyde en større risiko for livmoderhalskræft. Herudover bør medierne også i højere grad berette om de gode internationale erfaringer, og udtalelser fra forskellige faglige selskaber på området.

HPV-vaccinen virker også i Japan

Et andet nyt studie, har kigget nærmere på hvor godt HPV-vaccinen virker på kræftforstadier, hos de japanske piger. I studiet kiggede forskerne på 5924 japanske kvinder, hvor 16,9% havde fået HPV-vaccinen, svarende til 1002 af kvinderne.

Da kvinderne endnu ikke er blevet gamle nok til at udvikle livmoderhalskræft endnu, kigger forskerne på kræftforstadier af forskellige typer. Livmoderhalskræft kan nemlig ikke opstå uden disse kræftforstadier, og derfor vil en effekt på kræftforstadier højst sandsynligt også kunne oversættes til en direkte effekt på livmoderhalskræft om nogle år.

Når forskerne kiggede på den type forstadier der hedder HSIL, fandt de en signifikant reduktion på 82%, for dem der havde fået vaccinen, sammenlignet med dem der ikke havde fået vaccinen. Kiggede de på de forstadier der hedder CIN2+, var der en signifikant reduktion på ca. 86%. Med andre ord viser vaccinen en god effekt på forstadier til kræft, og det får forskerne til at opfordre myndighederne til at genoptage promoveringen af vaccinen.

Hvad er status nu?

Selvom de japanske myndigheder har valgt at stoppe med aktivt at promovere HPV-vaccinen, skyldes dette altså ikke at myndighederne er bekymret for alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen, men snarere et forvrænget mediebillede, der minder om det vi tidligere så i Danmark. Hidtil har studier ikke vist en kausal sammenhæng mellem pigernes symptomer og HPV-vaccinen, og nyere studier har vist at vaccinen også er effektiv på japanske kvinder.

De japanske myndigheders afgørelse her er altså ikke baseret på videnskab, og har også mødt stærk modstand fra både læger og forskere, der ønsker at myndighederne genoptager promoveringen af vaccinen. Senest har den japanske læge Riko Muranaka vundet en pris, for at bekæmpe den misinformation der eksisterer omkring bivirkninger ved vaccinen i Japan, og som vi også kan genkende i Danmark. Forhåbentlig vil de japanske piger derfor snart også få en bedre beskyttelse mod livmoderhalskræft.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *